I

Ik ben Peter van der Sluijs doe in mijn vrije tijd aan levende geschiedenis daarnaast heb ik vele workshops in kalligrafie,slingeren en tolspinnen gegeven.Heb diverse opleidingen op het gebied van fotografie,kalligrafie,perkamentmaken en andere vakgebieden gevolgd.

Deze site gaat over Brielle dat in 1572 werd veroverd door de watergeuzen door foto's laat ik zien hoe het gespeeld wordt, in werkelijkheid waren er in 1572 geen Spaanse soldaten meer in Brielle volgens enkele historische deskundige  omdat Alva het te gevaarlijk vond.Maar andere deskundige zeggen dat er Spaanse huurlingen en een klein garnizoen was. deze site heeft ook een educatief doel.

 

Om de vijf jaar wordt er een kranslegging gehouden ter nagedachtenis dat dat de geuzen de noorderpoort openbraken in Brielle.

Elk jaar wordt in Brielle feest gevierd dat in 1572 dit stadje werd bevrijd door de watergeuzen.Na afloop van het spel gaan vriend en vijand weer als vrienden met elkaar om. Vrijheid moet je koesteren en bewaken door elke keer weer bij zulke gebeurtenissen stil te staan.

Copyright: foto's Peter van der Sluijs wikimedia.